لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

به نام خدا

دویست و شصت و سومین گفتمان هنر و معماری

 خلیج فارس یکی از مهمترین راه های آبی سوق الجیشی (استراتژیک) منطقه جنوبی خاورمیانه است که همواره در طول تاریخ از باستانی ترین دوره تا زمان حال، مورد طمع ورزی قدرت های جهانی بوده است. ورود ناوگان جنگی کشورهای اروپائی و امریکا در واپسین سالهای قرن بیستم و ابتدای قرن بیست و یکم، نمایانگر ادامۀ این وضعیت می باشد. این خلیج برخلاف دریاهای دیگر به منزلۀ یک فلات قاره (ژرفا شیب) و دنباله و امتداد شیب فلات قارۀ ایران است. ایرانیان به اندازۀ دیرپائی تاریخ بشر در این منطقه دریانوردی کرده اند و پیش از چیرگی کامل آریائی ها بر فلات ایران، یعنی در دورۀ شکوه امپراتوری عیلام از این دریا تا کرانه های هندوستان پیش رفته اند. از دورۀ هخامنشیان تا پایان دورۀ ساسانی، همچنان برتری دریائی با ایرانیان بود و دولت های ایرانی بر منطقه های جنوبی خلیج فارس، حکمرانی می کردند. بیشتر مردم، خلیج فارس تا حدود یمن را دریای فارس می خواندند چرا که ساکنین این منطقه ها جملگی ایرانی بوده و به زبان فارسی تکلم می کرده اند. تنها در دوره های بعد است که به تدریج اعراب سایر مناطق در بخش های جنوبی خلیج فارس ساکن شده و حکومت های خود را تشکیل دادند.

ارتباط تجاری بین مدیترانه، ایران و خاور دور یعنی ارتباط ایران از یکطرف با چین و جزائر آسیای جنوب شرقی و مجمع الجزایر ژاپون و از طرف دیگر با ممالک ساحل جنوبی و شمالی دریای مدیترانه که اولی از راه چین و دومی با قسطنطنیه یعنی روم شرقی صورت می گرفته و منجر به مبادله مکرر و مداوم و موثر دقایق فکری و هنری و نقش های تزئینی و مبانی فلسفی و ادبی و مذهبی گردیده است. کتاب و مقالات متعدد درباره روابط بازرگانی بیزانس و چین و نقش واسطه این مبادلات یعنی ایران ساسانی و ایران قرون اوائل اسلام منتشر گردیده که نشان می دهد که ساسانیان از اوائل حکومت خود در صدد برآمدند به صورت قدرت نیرومند آسیای غربی در امور بازرگانی دریائی اقیانوس هند حضور فعال داشته باشند. بدیهی است که بازرگانان چین و جزایر آسیای جنوبی شرقی و سواحل آفریقا و هندوستان و ممالک حوزه مدیترانه نیز به بندرهای ایرانی آمد و شد داشته اند و داد و ستد می کردند.

در دویست و شصت و سومین گفتمان هنر و معماری که به نقش برجسته خلیج فارس در تاریخ سیاسی و اقتصادی در حوزه ای وسیع از جهان اختصاص دارد آقایان مهندس اردشیر سیروس، دکتر علی طاهری و مهندس خسرو شیرازی سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم همراه است. دبیر پنل گفتگو آقای مهندس ابوالحسن میرعمادی هستند.

زمان: چهارشنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰

مکان: موزه هنرهای دینی امام علی (ع) خیابان ولیعصر (عج) – بالاتر از ظفر – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵

انجمن مفاخر معماری ایران