لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

به نام خدا

دویست و هشتاد و یکمین گفتمان هنر و معماری

” اگر آب ها را در تهران جاری کنیم …؟ “

 یک پژوهش عملی مشارکتی برای بازتعریف هنر سازماندهی فضای زندگی، با آب

آب ، هستی بخش و سازنده و روان ، عنصر اصلی سازنده نرم فضای طبیعی است و تعیین کننده مکان استقرار زیستگاهها. پس از آن، به فراخور رشد و بالندگی مفهوم شهر در هر دوره تاریخی، شکل و اندازه های حضورش تغییر کرده؛ در نتیجه فضای ادراکی ویژه ای برای انسان تولید شده، که شهر را از آنچه پیشتر بوده، متمایز گردانیده است. با این نگاه، آب را در سه سطح برنامه ریزی برای طراحی شهری باید دید و سنجید: در سطح کلان، برای مکان یابی شهرها، تعیین رابطه شهر با منطقه و طراحی زیرساخت های شهری؛ در سطح میانی، برای تعیین حدود توسعه، مکان یابی کاربری ها و تبیین رابطه کالبد و فعالیت؛ و در سطح خرد، برای آفرینش صحنه هایی برای حضور شهرنشینان در فضاهای شهر، تا زمینه بهتری برای ظهور جامعه شهری فراهم آید. ایجاد چنین بینشی در شهرسازی امروز ایران، نیازمند نگریستن به درون، به جای چشم دوختن به بیرون است. حضور آب در شهر ایرانی دیروز، افت و خیزهای زیادی داشته است و در شهر ایرانی امروز، آب، تنها در سطح کلان حضور دارد که آن هم نابسامان می نماید. در دیگر جاها، که نظر و عمل شهرسازی با هم آمیخته است، آب، عنصری نهادینه در ذهن است؛ بنابراین بدون گفتگو در مورد اهمیتش، در شهر ظاهر می شود و در هر سه مقیاس طراحی شهری، حضوری دلنشین می یابد، این حضور، ناشی از ادراک حسی همگون شهرساز با همه مردم شهر است. در شهر ایرانی امروز، باید که آب، به ضرورتی زیست محیطی، ضرورتی حرفه ای و ضرورتی مفهومی، دیده شود و رابطه آب، محل و کاربری، به دقت تبیین گردد.

در دویست و هشتاد و یکمین گفتمان هنر و معماری، پس از ارائه گزارش رویداد سال گذشته دبیرخانه آب های تهران، صاحبنظران همراه در سه پانل حضور خواهد داشت:

خانم دکتر حمیده امکچی و آقایان مهندس فرهاد احمدی، دکتر احمد اخلاصی، دکتر علی غفاری و دکتر محمدمهدی محمودی. ( داوران مسابقه اول ) خانم دکتر زهرا صدراعظم نوری ( رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران ) و آقایان دکتر مصطفی بهزادفر، دکتر سید محسن حبیبی، مهندس محمد درویش، دکتر کیانوش سوزنچی و دکتر حمید ماجدی. آقایان دکتر ایرج اعتصام، مهندس علی اصغر بدری، مهندس محمد حسن خوشنویس، دکتر علی محمد سعادتی، مهندس سید علیرضا قهاری و دکتر اسکندر مختاری طالقانی.

مهمان نشست، خانم دکتر زهرا ترانه یلدا، نقد خود بر وضعیت رود دره دربند و طرح های منتخب داوران را عنوان خواهند کرد و مهمان دیگر نشست، آقای مهندس بهروز مرباغی در خصوص امکان های مکانی پاسخگویی به پرسش دوم دبیرخانه دیدگاه های خود را ارائه خواهند داد.

دبیر نشست خانم دکتر غزال کرامتی هستند.

زمان: چهارشنبه ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰

مکان: موزه هنرهای دینی امام علی (ع) خیابان ولیعصر (عج) – بالاتر از ظفر – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵