لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

به نام خدا

سیصد و شانزدهمین گفتمان هنر و معماری

خانه – مدرسه

گامی نو در حکمت قدیم

پدیده ی زمین لرزه از غیرمنتظره ترین و دردناکترین حوادث طبیعی است. در حادثه تلخ زمین لرزه که استان کرمانشاه ایران (۲۱ آبان ماه ۱۳۹۶) را هدف قرار داد، بیشترین درصد تخریب و آوارگی مربوط به روستاها و خانه های ارزان ساز و غیراصولی گزارش شده است. مناطقی که قبل از وقوع حادثه نیز با مشکلاتی چون فقر روستائی دست و پنجه نرم می کردند.

چالش اصلی طراحان (خانه – مدرسه)، خلق طرحی معمارانه و قابل تعمیم به مناطق زلزله زده و محروم بود که در عین سادگی در طرح و اجرا، علاوه بر تامین نیازهای عملکردی، در باب فضاسازی و اهمیت به بُعد روحانی کاربران آن (حتی بیشتر از نیازهای فیزیکی)، چاره اندیشی شده باشد. رابطه ی میان انسان و محیط و برقراری دیالوگی کارآمد بین معماری و طبیعت بکری که سایت های مشخص شده در اختیار طراحان قرار می داد، اولویت طرح ها بود و در اولویت های بعد، متنوع سازی اقتصاد روستائی، افزایش تنوع شغلی، فعالیت های خارج از کشت و کار، گسترش فرهنگ بومی، حفاظت از چشم اندازهای طبیعی، توسعه صنایع دستی مورد نظر قرار می گرفت. در طرح های ارائه شده فارغ از محصول نهائی اش، تلاش گردید تا نشان داده شود که معماری به چه میزان و چطور می تواند علاوه بر نقش سرپناه و کالبدی خود، به ارتقای سطح کیفی زندگی کاربرانش کمک کند و چقدر می تواند جدا از بالا بردن کرامت انسانی، بر بهبود معیشت خانوار و نهایتاً  جامعه تاثیرگذار باشد و پاسخ به این سوال کلیدی که آیا مساله سکونت و اقامت جدا از یکدیگر نیست؟

هر خانه جهانی کوچک است و خانه ایرانی همواره جلوه مستقیم ارزش های معنوی و فرهنگی و شیوه زندگی بوده است. خانه مکان مقدسی است که نمادهای کیهانی، جهات مقدس و ارزش های ماوراءالطبیعه را شامل می شود. از میان فضاهای پیرامونی، خانه، بلافصل ترین فضای مرتبط با آدمی است. انسان به طور روزمره از آن تاثیر می گیرد و بر آن تاثیر می گذارد. هدف طراحان خلق فضائی بود که شاخصه های محیط و عناصر اطرافش را جذب و تشدید کند و چالش اصلی در تمامی آن ها، یافتن یک بیان معمارانه اصیل، ابتکاری و سازگار با زیبائی های محیط و عناصر زیبائی شناسانۀ آن بوده است، و در نهایت آن که، برای لمس طبیعت باید جزئی از آن شد.

در سیصد و شانزدهمین گفتمان هنر و معماری که به طرح های ارائه شده تحت عنوان “خانه – مدرسه” برای مناطق زلزله زده کرمانشاه اختصاص دارد، آقایان مهندس فیروز فیروز، دکتر عمید مسعودی و مهندس سامان مسگریان سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم همراه است. دبیر نشست آقای مهندس امیرعباس ابوطالبی هستند.

زمان: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰

مکان: موزه هنرهای دینی امام علی (ع) خیابان ولیعصر (عج) – بالاتر از ظفر – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵