لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

محورهای همایش انبوه سازان درخصوص چالش های امر صنعتی سازی و گسترش فرهنگ، ارائه راهکار و تاثیر صنعتی سازی در کاهش امر ساخت و ساز صورت می گیرد.

عصرایران- دومین همایش صنعتی سازی وتوسعه انبوه سازی در ایران با حضور دبیران اجرایی وعلمی همایش برگزار می شود.

دبیر شورای فناوری های نوین ساختمان در دومین همایش صنعتی و توسعه انبوه سازی در ایران اظهارداشت: در حال حاضر یکی از راه های ارتقاء صنعت ساختمان صنعتی سازی است.

علیرضا قهاری ایران را در سال ۵۴ جزو ۵ کشور پیشرو در زمینه صنعتی سازی ذکر کرد و افزود: در آن سال امر صنعتی سازی جزو مواردی بود که در کشور به صورت دقیق اجرایی می شد.

وی سپس با اشاره به قانون بودجه سال ۸۶ ادامه داد: درآن سال به مساله صنعتی سازی در ایران توجه ویژه ای شد، این در حالیست که در سال ۸۷ آیین نامه های اجرایی تهیه و بانکهای کشور ابلاغ شد.

دبیر علمی صنعتی و توسعه انبوه سازی در ایران، با اشاره به اینکه صنعتی سازی در ایران دچار چالشهای جدی است افزود: همایش صنعتی و توسعه انبوه سازی در ایران به منظور نقد و بررسی چالش های صنعتی سازی صورت می گیرد.

وی همچنین شناخت سیستم های نوین ساخت مسکن به روش صنعتی، تثبیت ومعرفی جایگاه انبوه سازان در صنعتی سازی ساختمان، معرفی تولید کنندگان مصالح صنعتی ساختمان به انبوه سازان را جزو اهداف اصلی همایش صنعتی وتوسعه انبوه سازی در ایران برشمرد و تاکید کرد: بررسی چالشهای موجود در تحقق نیافتن توسعه صنعتی سازی ساختمان درکشور جزو محورهای اصلی همایش فوق تلقی می شود.

در ادامه سعید ظریف دبیر همایش انبوه سازان افزود: محورهای همایش انبوه سازان درخصوص چالش های امر صنعتی سازی و گسترش فرهنگ، ارائه راهکار و تاثیر صنعتی سازی در کاهش امر ساخت و ساز صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه منظور از صنعتی سازی مسکن تعویض رفتار مدیریتی در حوزه ساختمان از سنتی به صنعتی است، یکی ازاهداف اصلی انبوه سازان را در کشور بومی سازی تکنولوژی ساخت صنعتی سازی عنوان کرد و گفت: سعی ما این است که با بومی سازی تکنولوژی ساخت صنتعی سازی را در کشور توسعه دهیم.

همچنین فرهاد صدرلو عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر لزوم توسعه بحث پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازی در ایران یاد آور شد: یکی از اهداف همایش صنعتی سازی و توسعه انبوه سازی در ایران توجه به اصلاح الگوی مصرف در سال جاری خواهد بود.

گفتنی است دومین همایش صنعتی سازی و توسعه انبوه سازی روز پنجشنبه ۸ مردادماه جاری از ساعت ۹ صبح الی ۴ بعد از ظهر در محل نمایشگاه بین المللی سالن همایش های خلیج فارس و با حضور سعیدی کیا وزیر مسکن و تمامی اعضای کمیسیون عمران مجلس برگزار خواهد شد.

منبع: سایت عصر ایران-مرداد ۱۳۸۸

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی