لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

طرح گردآوری اسناد و اطلاعات آثار تاریخ معماری و شهرسازی جهان ایرانی در مناطق ماوراء ارس (قفقاز) آغاز شد

به گزارش روابط عمومی دانشنامه رایانه ای تاریخ معماری و شهرسازی ایران زمین آثارغیرمنقول معماری وشهرسازی در حوزه  فرهنگ و تمدن ایران زمین،  شناسایی و معرفی خواهد شد.
میر سید احمد محیط طباطبایی مسئول بخش بین الملل این دانشنامه با اعلام این خبر ضمن تشریح دور نمای کلی بخش بین الملل دانشنامه گفت: در این طرح شناسایی، جمع آوری اطلاعات و معرفی آثار معماری طی سه مرحله انجام می شود.

وی گفت : مرحله اول شامل محدوده تاریخ سیاسی از زمان تشکیل دولت متمرکز در ایران تا به امروزاست  و مرحله دوم ، جغرافیای فرهنگی ایران زمین در محدوده  تحت تاثیر فرهنگ ایران طی قرن ها وهزاره ها را شامل می شود.

محیط طباطبایی مرحله سوم را شامل آثارمعماری و غیرمنقول در تمامی نقاط دنیا که توسط معماران ایرانی یا تحت تاثیرفرهنگ ایرانی بنا شده است، عنوان کرد و افزود: اطلاعات مربوط به آثار معماری  طی این سه مرحله و محدوده زمانی تعیین شده جمع آوری و در دانشنامه تاریخ معماری و شهر سازی ایران زمین گنجانده خواهد شد.

وی از اجرای این طرح به صورت  پایلوت در مناطق ماوراء ارس (قفقاز) خبر داد و گفت: براساس مطالعات انجام شده در بخش پژوهشی دانشنامه و با توجه به امکاناتی که هم اکنون دانشنامه در اختیار دارد این طرح در محدوده زمانی کوتاه مدت ، در قفقاز آغاز شد.

مسئول بخش بین الملل دانشنامه رایانه ای تاریخ معماری و شهر سازی ایران زمین گفت: ابتدا اطلاعاتی که طی سالهای اخیر در قفقاز تولید شده، گردآوری خواهد شد که به بانک اطلاعاتی دانشنامه منتقل می شود.
محیط طباطبایی اجرای این پروژه را به صورت نمونه در قفقاز ، دارای اهمیت دانست و گفت: در این رابطه با برخی ازاساتید و متخصصان وارد گفتگو شدیم و  فرم های شناسنامه ابتدایی تهیه گردید واطلاعات موجود در همین چارچوب  گرد آوری خواهد شد ،البته آشکار است که این یک پروژه عظیم است و طی سالیان آتی تکمیل  می شود که  مرحله شروع ، در حد جمع آوری اطلاعات تولید شده کلی می باشد.

دانشنامه تاریخ معماری و شهر سازی ایران زمین،  نخستین دانشنامه ای است که به شکل رایانه ای منتشر خواهد شد. این دانشنامه در مرحله ابتدایی تولید می باشد. فرهنگستان هنر ایران ،  وزارت مسکن و شهر سازی  و سازمان میراث فرهنگی ایران متولیان این دانشنامه هستند.
مهندس سید محمد بهشتی مسئولیت گروه پژوهشگرانی که در حال آماده سازی این دانشنامه هستند را بر عهده دارد.

بررسی و نوشته:خبرگزاری فارس- اردیبهشت ۱۳۸۶

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی