لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

خبرگزاری میراث فرهنگی_ گروه میراث فرهنگی_ مسئول بخش بین‌الملل دانشنامه رایانه‌ای تاریخ معماری و شهرسازی ایران زمین گفت: «آثار غیرمنقول معماری و شهرسازی در حوزه فرهنگ و تمدن ایران زمین، شناسایی و معرفی می شوند. »

به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، “سیداحمد محیط طباطبایی” با تشریح دورنمای کلی بخش بین‌الملل دانشنامه افزود: « در این طرح شناسایی، جمع‌آوری اطلاعات و معرفی آثار معماری طی سه مرحله انجام می‌شود. »

وی اظهار داشت: «مرحله نخست شامل محدوده تاریخ سیاسی از زمان تشکیل دولت متمرکز در ایران تا به امروز، مرحله دوم جغرافیای فرهنگی ایران زمین در محدوده تحت تاثیر فرهنگ ایران طی قرنها و هزاره‌ها را شامل می‌شود. »

وی مرحله سوم را شامل آثار معماری و غیرمنقول در تمامی نقاط دنیا ذکر کرد که توسط معماران ایرانی یا تحت تاثیر فرهنگ ایرانی بنا شده است .

محیط طباطبایی افزود:« اطلاعات مربوط به آثار معماری طی این سه مرحله و محدوده زمانی تعیین شده جمع‌آوری و در دانشنامه تاریخ معماری و شهرسازی ایران زمین گنجانده می‌شود. »

مسئول بخش بین‌الملل دانشنامه رایانه‌ای تاریخ معماری و شهرسازی ایران زمین از اجرای این طرح به صورت پایلوت در مناطق ماورا ارس (قفقاز) خبر داد و تصریح کرد: «براساس مطالعات انجام شده در بخش پژوهشی دانشنامه و با توجه به امکاناتی که هم اکنون دانشنامه در اختیار دارد این طرح در محدوده زمانی کوتاه مدت، در قفقاز آغاز شد. »

وی گفت: «ابتدا اطلاعاتی که طی سالهای اخیردر قفقاز تولید شده، گردآوری و به بانک اطلاعاتی دانشنامه منتقل می‌شود. »

محیط طباطبایی اجرای این پروژه را به صورت نمونه در قفقاز، دارای اهمیت دانست و افزود: «در این رابطه با برخی از استادان و متخصصان وارد گفتگو شدیم و فرم‌های شناسنامه ابتدایی تهیه شد تا اطلاعات موجود در همین چارچوب گردآوری می‌شود. »

دانشنامه تاریخ معماری و شهرسازی ایران زمین، نخستین دانشنامه‌ای است که به شکل رایانه‌ای منتشر می شود.

این دانشنامه دارای مرحله ابتدایی تولید است که فرهنگستان هنر ایران، وزارت مسکن وشهرسازی و سازمان میراث فرهنگی متولیان این دانشنامه هستند.

منبع: سایت ایرنا- اردیبهشت ۱۳۸۶

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی