لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

کلان شهرها در کشوری مانند ایران که فاقد برنامه ریزی استراتژیک ملی در زمینه توسعه است به عنوان یک فرصت و تهدید به شمار می آید.

به گزارش میراث آریا رئیس انجمن مفاخر معماری ایران در نشست هم اندیشی آسیب شناسی کلان شهرها با بیان این مطلب افزود: سند چشم انداز به برنامه های راهبردی از جمله توزیع مراکز جمعیتی اقتصادی نیاز دارد.

سید علیرضا قهاری در ادامه خاطرنشان کرد: این در حالی است که در سند چشم انداز به نقش شهرهای بزرگ در تعامل بین المللی به ویژه در شهر تهران توجهی نشده چرا که این شهر می تواند جایگاه یک جهان شهر را در منطقه بازی کند.

به گفته این کارشناس ارشد معماری: اگرچه در دهه های پیش تلاش شده این نقش به تهران داده شود اما متاسفانه به دلیل مسائل سیاسی و اقتصادی، شهرهای کشورهای مجاور کوچک تر از ایران ایفاگر این نقش هستند.

وی با اشاره به این که به نظر می رسد در برنامه های سند چشم انداز، پیش بینی تهران به عنوان یک جهان شهر با خصوصیات ویژه خود باید در نظر گرفته شود اظهار داشت: تهران نه تنها به عنوان یک پایتخت بلکه این نقش باید در زمینه های اقتصادی سیاسی  راهبردی پررنگ تر دیده شود.

قهاری با بیان این که البته در حال حاضر تعریف جهان شهر نمی تواند برای تهران مصداق داشته باشد تصریح کرد: چرا که تهران دارای تمام ویژگی ها و پیش نیازهای این نقش نیست بنابراین در بین شهرهای منطقه آسیای جنوب غربی، شهر تهران می تواند با یک برنامه ریزی دراز مدت این نقش را ایفا کند.

رئیس انجمن مفاخر معماری ایران اضافه کرد: در طول این سال ها به کلان شهرها در پهنه اقتصادی کشور توجهی نکرده ایم به طوری که این شهرها بدون داشتن برنامه منسجم و پیش بینی شده دچار معضلی به نام رشد جمعیت شده اند.

وی ادامه داد: نتیجه این فرایند باعث شده که کلان شهرها در فرهنگ شهرسازی ما نه به عنوان یک عنصر مثمر ثمر در رشد جامعه بلکه به عنوان یک پدیده غیر قابل تحمل و بدون داشتن راه حل شناخته شوند.

این مقام مسئول در مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران تاکید کرد: به نظر می رسد در مورد آسیب شناسی کلان شهرها در ایران باید مطالعات زیربنایی انجام شود از سوی دیگر با استفاده از تجارب بدست آمده در کشورهای پیشرفته باید الگوی مناسبی برای رسد و توسعه شهرهای بزرگ در کشور فراهم آید.

قهاری در پایان تاکید کرد:هر گونه اقدامی که از طریق روش های غیرکارشناسی برای ارتقای شهرهای پرجمعیت صورت گیرد همچنین اطلاق نام کلان شهرها به شهرهایی که ظرفیت و پیش نیازهای این طبقه بندی را ندارند یقینا توقع مسئولان  و مردم این شهرها را تحریک خواهد کرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران-آبان ۱۳۸۷

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی