لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

خبرگزاری فارس: رییس انجمن مفاخر معماری همزمان با روز اسناد ملی در هم اندیشی «گنجینه ها و اسناد معماری و شهرسازی» گفت: امروزه میلیون ها سند در دست مردم وجود دارد که متاسفانه اطلاعات کافی برای حفظ و نگهداری این اسناد به آن ها آموزش داده نشده است

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز هنر پژوهی نقش جهان، وابسته به فرهنگستان هنر، در آغاز این هم اندیشی که به همت فرهنگستان هنر، دانشنامه تاریخ معماری و شهرسازی ایران زمین، انجمن مفاخر معماری ایران و نقش جهان برگزار شد، یارزاده به عنوان سخنران نخست، احترام به سندها و مستندهای حوزه های مختلف فرهنگی را جز واجبات پژوهشگران دانست و هدف از برگزاری این نشست را فرهنگ سازی در جهت بهره برداری از آرشیوهای شخصی و پنهان عنوان کرد و یادآور شد: اگر چه همواره در حوزه مستندات گذشته مان از فرهنگ ایرانی به عنوان مظلوم یاد شده است، اما با گام برداشتن در راه تثبیت و کنکاش این اسناد با نمونه ها و آرشیوهایی برخورد می کنیم که صاحبان آن اگر چه در راه نگهداری آنها از هیچ کاری کوتاهی نکرده اند، اما پس از آنها بازماندگان ناقلان خوبی برای اندیشه های آنها نبوده اند.

در ادامه علیرضا قهاری رییس انجمن مفاخر معماری عمده مشکلات موجود در راه گردآوری میراث مکتوب را تغییر دائم مدیریت ها و به دنبال آن تغییر سلیقه ها عنوان کرد و در تشریح ارائه طرحی با همین عنوان (گردآوری میراث مکتوب) که چند سال پیش به مرکز اسناد ملی پیشنهاد شده بود، گفت: علی رغم استقبالی که از این طرح شد، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و داستان همچنان از مدیری به مدیری دیگر از دولتی به دولتی دیگر گرفتار است.

وی همچنین گرایش به آرشیو و جمع آوری کلکسیون های مختلف را از ویژگی های نهادینه مردم ایران برشمرد و در تقابل آن سنت گرایی بیش از حد را یکی از موانع و عوامل مخالفت با تغییرات زمان حال دانست.

قهاری تاکید کرد: امروزه میلیونها سند در دست مردم وجود دارد که متاسفانه اطلاعات کافی جهت حفظ آنها آموزش داده نشده است یا اصلا کسی از انرژی آنها خبر ندارد. ملت ما امانت خوبی برای میراثش نبوده است. ما به دست خودمان میراث گذشته را خراب می کنیم و این سهوی نیست، حال آنکه این میراث از جانمان با ارزش تر است و موظف به حفظ آن هستیم.

پس از سخنان قهاری، نظری نماینده دانشنامه معماری شهرسازی در این نشست، عمده مشکلی که برای تهیه دانشنامه وجود داشته را نداشتن فهرست درست برای تهیه شناسنامه یا عدم دسترسی به برخی اسناد دانست و گفت: نمونه بارز از این قبیل فعالیت ها کاووش های معبد آناهیتا است.

که از سال ۴۸ آغاز شده اما به دلیل عدم پوشش همگن به آن، اطلاعات به کرار تولید می شود، اما اطلاعات سرجای خودش نیست. دلیل آن هم می تواند گاه بی اعتمادی اشخاص به بخش دولتی و یا برنامه ریزی های بی هدف و کوتاه مدت باشد.

نظری سخنان خود را با تاکید بر لزوم راه انداری مرکزی به عنوان متولی فهرست کردن و روش مناسب دسترسی به اسناد ادامه داد و گفت: دانشنامه تاریخ معماری و شهرسازی با هدف سامان دهی به اسناد پراکنده و آرشیوهای شخصی راه اندازی شده است و کل جهان ایران از ابتدای تاریخ آن تا سال ۱۳۲۰ را پوشش می دهد.

وی از فرهنگستان هنر، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان اسناد، میراث فرهنگی و دانشگاه شهیدبهشتی به عنوان حامیان دانشنامه معماری و شهرسازی نام برد و تصریح کرد: سیاست دانشنامه تنها بر گرداوری نیست، بلکه تلاش می کند تا دروازه ای باشد برای دسترسی صحیح به اسناد معماری ایران و در همین راستا و در گام نخست آداب برخورد با اسناد و استانداردهای آن و حتی شرایط اسکن کردن آنها نیز ذکر شده است.

نماینده دانشنامه معماری همچنین از مذاکره با سازمان میراث فرهنگی و دعوت از پایگاه های فعال آن برای مذاکره و طبقه بندی فعالیت های انجام شده سخن گفت.

نظری برای روشن تر شدن مباحثی که مطرح کرده بود، خاطرنشان کرد: دانشنامه مجری قوانین میراث نیست، میراث حامی دانشنامه است. چون بسیاری از اسناد در آرشیو آنها است. از طرف دیگر صدسال است مسئولیت حفاظت از بناهای کشور جزو مسئولیت آنها بوده است.

وی با اشاره به اینکه هدف دانشنامه ایجاد یک چتر حمایتی است نه تصاحب، ادامه داد: ما برای دسترسی پژوهشگران به اسناد و پیشبرد این اهداف باید با سازمان میراث فرهنگی به تفاهم برسیم، حتی اگر آنها کارشکنی کنند.

این نشست در ادامه با سخنان قهاری ادامه پیدا کرد. قهاری با دیگر به وجود ارگانی برای جمع آوری اسناد اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مسائل جامعه ما به وجود آوردن فرهنگ شناسایی و برخورد با اسناد است. به همین دلیل در دانشگاه نخستین چیزی که به دانشجو می گوییم دیدن یک سند و درک صحیح محیط است.

قهاری با تاکید بر نقش مهندسین مشاور بار دیگر بر لزوم آموزش و تاکید بر تشکیل انجمن هایی متشکل از علاقه مندان و دانشجویان اصرار کرد. در تکمیل سخنان او خانم شفاهی نیز گفت: این سرمایه گذاری باید در جایی غیر از دولت انجام دهید، ساختاری متشکل از جوانان دلسوز و علاقه مند که فعالیت آنها تداوم داشته باشد.

در خاتمه این نشست اولیا نیز با دفاع از راه اندازی مرکزی برای تحقیق و آرشیو میراث فرهنگی و تاریخی کشور پیشنهاد داد مسئولان در جاهای مختلف ضابطه هایی را فراهم آورند تا متخصصان در آنها میراث معماری و شهرسازی کشور را مطابق با اصول صحیح تقسیم و سازمان دهی کنند.

نژادیان هم با دفاع از طرح دانشنامه معماری به محدودیت زمانی آن اشاره کرد و تصریح کرد: فراموش نکنیم که سندسازی و آرشیو رویدادهای زمان حاضر نیز از واجبات است، چرا که خود آرشیوی برای آیندگان خواهد بود.

در همین راستا یارزاده در جمع بندی مباحث، خواستار نوشتن پیش نویس فراخوانی با محوریت دغدغه های مطرح شده در این نشست شد.

منبع: خبرگزاری فارس – اردیبهشت ۱۳۸۸

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی