لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

سید علیرضا قهاری رئیس انجمن مفاخر معماری ایران به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: در کشورهای پیشرفته بناهایی که برای موزه ها ساخته می شوند جذاب و دیدنی بود. در حالی که در ایران به جز دو موزه هنرهای معاصر و موزه ملی که مخصوص موزه طراحی شده سایر موزه ها با این کارکرد طراحی نشده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه خدماتی که در موزه ها ارائه می شود در شان یک کشور فرهنگی نیست و محیط موزه ها اغلب فضایی کسل کننده دارد. مسئولان فرهنگی توجه لازم را به مسئله موزه و موزه داری ندارند و باید همانند بخش گردشگری به آن اهمیت دهند.

رئیس انجمن مفاخر معماری ایران تاکید کرد: برای توسعه موزه ها باید دولت از بخش خصوصی حمایت کند و تسهیلات لازم را در اختیار کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند قرار دهد تا علاوه بر داشتن موزه های عمومی موزه های خصوصی نیز در سطح کشور تاسیس شود.

وی افزود: در یک برنامه ۱۰ ساله می توانیم امیدوار باشیم جایگاه مناسبی را در موزه و موزه داری در دنیا خواهیم داشت.

منبع : باشگاه خبرنگاران