لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

چند سال پیش گروهی از اصفهان شناسان و دوستدارن اصفهان در یک هم اندیشی روز یکم آذرماه را به عنوان روز اصفهان برگزیدند و از آن سال تا کنون سازمانهای مردم نهاد و فعالان میراث فرهنگی در این روز نگاه ویژه ای به اصفهان و اهمیت پاسداشت میراث طبیعی و تاریخی این شهر دارند.

حشمت الله انتخابی پژوهشگر و دبیر همایش هفته بزرگداشت اصفهان به هم اندیشی ای که حدود هشت سال پیش در این راستا صورت گرفته اشاره می کند و می افزاید : به رای اکثریت روز یکم آذرماه هر سال به عنوان روز نکوداشت اصفهان گزینش و تصویب شد و نگاره تاریخی منقوش بر کاشی کاری های سر در بازار قیصریه در میدان نقش جهان اصفهان را که با اقتباس از صور فلکی برج قوس (آذرماه) و با محتوایی متعالی طراحی شده است به عنوان نماد اصفهان برگزیدند .

در روزگاران گذشته مرسوم بود که مردم متمدن برای دیار خود نمادی نجومی را در نظر می گرفتند و این نماد نجومی خوش یمن را بر فراز بناهای شاخص خود نقش می کردند این نقش را می توان در ورودی این بازار بر روی کاشی معرق دید که برج قوس را نشان می دهد .

علیرضا قهاری رئیس انجمن مفاخر معماری ایران نیز به سر در بازار قیصریه و نقشی که بر روی کاشی های آن طراحی شده است اشاره می کند و در خصوص اختلافی که بین انتخاب این روز و روز سوم اردیبهشت به نام اصفهان پیش آمده می گوید بسیاری از شهرها به تبعیت از دانش و اندیشه مندی که در تاریخ شهرشان تاثیر گذار بوده است روزی را به نام آن دانشمند روز شهر خود می نامند همانگونه که زنجان روز بزرگداشت شهاب الدین سهوردی را به نام روز زنجان انتخاب کرده است .

رئیس انجمن مفاخر معماری ایران می افزاید : سالهاست که تلاش می کنیم تا اصفهان را به عنوان پایتخت فرهنگی ایران به ثبت برسانیم و از این طریق یک شهر فرهنگی با پایتخت فرهنگی مشابه آن چیزی که در دنیا وجود دارد معرفی کنیم . اگر امروز چنین دغدغه ای داشته باشیم خواهیم توانست در چشم انداز بیست ساله خود به هدفی دست یابیم که امروز پایه های آنرا ریخته ایم و خواهیم توانست شهری فرهنگی با مقیاس های جهانی داشته باشیم . کما اینکه اگر زودتر این مهم را مد نظر قرار داده بودیم تا کنون چنین نامی را بر یکی از شهرهای کشور خود

معصومه دیودار
به نقل از جوان آنلاین