لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

سیدعلیرضا قهاری،رئیس انجمن مفاخر معماری ایران به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مهمترین ارکان کشور در زمینه فرهنگ و هنر و تمدن با توجه به سابقه چند هزار ساله کشور در این زمینه محسوب می شود؛به لحاظ تشکیلاتی که دارد،نسبت به سازمان های دیگر سازمان جوانی محسوب می شود.

وی افزود:سازمان میراث فرهنگی برای آنکه بتواند وظیفه مهمی را که برعهده اش است ایفا کند؛نیاز به ثبات و ساختار زیربنایی دارد،در طول دو دهه اخیر از شکل سنتی خارج شده ‌ و شکل جدیدی پیدا کرده است.

قهاری تصریح کرد:با وجود کارشناسان و متخصصانی که جذب این سازمان می شدند؛امید بود این سازمان بتواند نقش خود را در عرصه مبانی به خوبی ایفا کند و متأسفانه با ادغام سازمان میراث فرهنگی با گردشگری و صنایع دستی از نقش عمده خود دورافتاد.

رئیس انجمن مفاخر معماری ایران گفت:نگاه به سرمایه های فرهنگی کشور تبدیل به سرمایه های پولی شده و با وجود آن که در بسیاری از کشورها از میراث فرهنگی برای جذب توریست استفاده می شود؛یک نوع نگرش برای ماندگاری این سرمایه برای نسل های آینده وجود دارد.

وی افزود:درسازمان میراث فرهنگی مهمتر از سرمایه های مادی،سرمایه های معنوی و همچنین منابع انسانی است که می تواند آینده این سازمان را تضمین کند.

قهاری تصریح کرد:اساتید پیشکسوت و کارشناسان زبده،سرمایه های عمده سازمان میراث فرهنگی بودند که متأسفانه درسال های اخیر آنطور که باید از وجود آن ها استفاده نشده است.

رئیس انجمن مفاخر معماری ایران افزود:بدون وجود متخصصان و کارشناسان مجرب،میراث فرهنگی کشور دچار خسارت خواهد شد.

وی تصریح کرد:با توجه به آثار تاریخی که در کشورمان داریم،می توانیم در دنیا حرف اول را بزنیم و این نیاز به تعامل سازنده ازسوی سازمان میراث فرهنگی با سایر سازمان ها و کشورهاست تا آثارمان به دنیا معرفی شوند.

منبع باشگاه خبرنگاران – ۱۳۹۰/۰۳/۰۹