لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

دومین جشنواره روز معمار با هدف بزرگداشت “شیخ بهایی” و با محوریت “بررسی تعامل معماری با جامعه معاصر ” در ۲ و ۳ اردیبهشت ماه سال ۹۱ توسط مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه کرج و همکاری مرکز آموزش علمی -کاربردی شهرداری کرج و با نظارت دانشگاه جامع علمی -کاربردی استان البرز و جهاددانشگاهی واحد هنر برگزار می گردد.

این جشنواره از دو بخش نمایشگاه و سمینار تشکیل شده است ، در بخش نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشجویان ، مراکز آموزش عالی و شرکت های مهندسین مشاور معماری در روزهای ۲ و ۳ اردیبهشت ماه در معرض نمایش عموم قرار خواهد گرفت .

همزمان با برگزاری نمایشگاه سمینار تخصصی جشنواره با محوریت “بررسی تعامل معماری با جامعه معاصر ” برگزار خواهد شد که شامل سخنرانی معمار برگزیده ، ایراد مقالات عمومی و تخصصی ، پانل تخصصی و … می باشد .

لازم به ذکر است این سمینار با حضور مدیران و کارکنان ارشد شهرداری و استانداری البرز و سازمان نظام مهندسی استان البرز و سازمان های وابسته و اساتید و دانشجویان استان البرز برگزار خواهد شد.

خبری از سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی – واحد استانی البرز