لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

تالار الماس به عنوان موزه اسلحه های دوران قاجار بازگشایی شد.