لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

بهروز احمدی، معمار پیشکسوت در سن ۶۶ سالگی بر اثر ایست قلبی چشم از جهان فروبست