لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

دریافت لوح افتخار انجمن مفاخر معماری ایران و بنیاد دکتر منوچهر مزینی توسط انوشه پیربادیان عضو انجمن عکاسان ایران برای تالیف و عکاسی کتاب کاروانسراهای ایران.
این کتاب شامل عکسهایی از ۵۶ کاروانسرا در سرتاسر ایران می باشد که توسط این عکاس در طول ۳ سال عکاسی شده و توسط نشر نظر در تیراژ۱۶۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.
این جایزه به همت موسسه مطالعاتی فرزان و انجمن مفاخر معماری ایران از سال ۱۳۸۸ بنیان نهاده شده است و به کتاب های تالیف و ترجمه شده در حوزه معماری و شهرسازی و علوم وابسته تعلق دارد.

هدف آن، بهره وری و بهره یابی از دانش بزرگان و صاحب نظران و نیز بالا بردن سطح کیفی تالیف و ترجمه کتب معماری و شهرسازی و گسترش مخاطبان این نوع آثار در فرهنگ کشور و نیز تشویق و ترغیب محققان، معماران و شهرسازان جوان به پژوهش همگام با ارتقای حرفه است.
در دومین دوره این جایزه ۱۶۲ عنوان کتاب به دبیرخانه جایزه واصل گردید که در ۱۸ گرایش یا محور مورد ارزیابی قرار گرفت.

هیئت داوران این دوره را آقای دکتر ایرج اعتصام، خانم دکتر گیتی اعتماد، آقای دکتر سیروس باور، آقای دکتر داراب دیبا، آقای دکتر محمدمنصور فلامکی، خانم دکتر فاطمه کاتب، آقای دکتر محمود گلابچی تشکیل داده اند.

منبع: انجمن عکاسان ایران-اردیبهشت ۱۳۹۲

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی