لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

دکتر محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه

دکتر محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهر سازی   و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نشست هم اندیشی “کومشِ سبز” اظهارداشت : از واژه  عبارت” فرسوده” به بافتهای تاریخی پرهیز کنیم.

بافتهای تاریخی مراکز شهری ثروت هایی هستند که می بایست با تدبیر، حفاظت و باز زنده سازی شوند.محیط های تاریخی در برگیرنده مجموعه متنوعی از بناها، یادمانها و مجموعه های ارزشمند اند که در طول قرن ها شکل گرفته و محصول مراحل پیچیده رابطه انسان و محیط مصنوع بوده و بواسطه دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد تاریخی و ارزش های متنوع معمارانه، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قابل ارج نهادن می باشند. محیط های تاریخی و میراث معماری ارزشمند آن  به منزله ثروت های غیر قابل جایگزینی می باشند که سرمایه و ذخائر قرنها مهارت های استادکارانه را به معرض نمایش می گذارند و بواسطه آن به مکان ها امتیازات منحصر به فردی اعطاء می کنند. بناها، مجموعه ها و بافت های با ارزش شهری از مهمترین یادگارهایی هستند که از نسل های پیشین به دست ما رسیده اند و باید بعنوان ثروتی عظیم، آنها را به نسل های بعدی انتقال دهیم. بر اساس چنین نگرشی بناها، مجموعه ها و بافت های با ارزش تاریخی یادگاری از گذشتگان و میراثی برای نسل های آینده به شمار می آیند، که باید ضمن حفظ اصالت و یکپارچگی، آنها را برای زندگی معاصر و آینده تجهیز نمود.

صدو یکمین گفتمان هنر و معماری، به همت بهروز مرباغی و نگار جوکار و با همکاری انجمن مفاخر معماری ایران در موزۀ هنرهای امام علی (ع) برپا گردید.در این نشست طرح ساماندهی مرکز تاریخی سمنان معرفی و در خصوص مسائل آن و همچنین رویکردهای مواجهه با بافتهای فرهنگی تاریخی بحث و تبادل نظر گردید. اعضای پنل آقایان دکتر محمد منصور فلامکی، دکتر محمد سعید ایزدی و دکتر علی رضا قلی نژاد و ارائه دهندگان طرح مهندس بهروز مرباغی و نگار جوکار بودند. شرکت کنندگان در این نشست نیز دیدگاه ها و نظرات خود را اعلام و با ارائه دهندگان و اعضای پانل به گفتگو نشستند.

هم اندیشی کومش سبز

 

دکتر محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه

 

هم اندیشی کومش سبز

 

هم اندیشی کومش سبز