لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

این مسابقه به صورت باز، آزاد،میان رشته ای، وفارغ از چارچوب های تخصصی مطرح می گردد و شرکت کنندگان می توانند هر ایده نو و یا پیشنهاد جدید و خلاقه ای که به ارتقاء عمومی و یا اعتلای موضعی زندگی در شهر تهران منجر و یا مرتبط شود را در آن مطرح نمایند.