You are currently viewing تاجری که به میرزای شیرازی پناه داد

وکیل‌التجار با وجود اینکه در جریان انتخابات و جنبش مشروطیت در یزد استقرار نداشت؛ ولی گاهی جلسات تجار یزدی‌ و نمایندگان آنها را در خانه‌اش برگزار می‌کرد و تلاشش بر این بود تا آنها را از طرفداری سلطنت منصرف کند. محمد وکیل‌التجار یزدی پس از به توپ بسته شدن مجلس به فرمان «محمدعلی شاه قاجار»، به رشت بازگشت؛ ولی بدون دلیل خاصی و صرفا به‌دلیل مشروطه‌خواهی به دستور «آقابالاخان سردارافخم» حاکم مستبد گیلان به مشهد تبعید شد. این تاجر یزدی در سال۱۲۸۷، مجددا به رشت بازگشت و به‌عنوان عضو انجمن ایالتی گیلان انتخاب و در زمان کوتاهی پس از آن، به نمایندگی رشت در دوره دوم مجلس شورای ملی برگزیده شد و به تهران عزیمت کرد و همچنان در همین سمت بود تا اینکه در ۱۷اسفند۱۲۸۹ بر اثر عارضه قلبی در صحن مجلس شورای ملی از دنیا رفت. «کریم کشاورز» یکی از مترجمان، نویسندگان و سیاسیون بزرگ کشور، «فریدون کشاورز» پزشک، نماینده مجلس و از سران حزب توده ایران و «جمشید کشاورز» موسیقی‌دان، از فرزندان این مبارز آزادی‌خواه و مشروطه‌خواه و «هوشنگ نهاوندی» وزیر آبادانی و مسکن، وزیر علوم و رئیس دانشگاه تهران در حکومت قبلی نوه دختری وکیل‌التجار یزدی بودند.

برگرفته از نامه «کریم کشاورز»

روزنامه دنیای اقتصاد