استان ها-لرستان-بروجرد- مسجد جامع (مسجد عتیق)-مهر1387