منظر سکونتگاه های کوهستانی - چهارشنبه ۲۶ شهریور - باغ موزه قصر - ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰