لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

گزارش تصویری از تور بازدید هنرمندان و اصحاب رسانه را از اماکن جدید فرهنگی و هنری پایتخت به همت خانه ی هنرمندان ایران با همکاری شرکت توسعه ی فضاهای فرهنگی شهرداری تهران.

بازدید از مجموعه های فرهنگی و هنری خاوران، مجموعه ی آیینی نمایشی صبا و باغ موزه ی قصر. مورخ پنجشنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۱.