لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

بزرگداشت داوید اوشانا – مورخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۹ – انجمن مفاخر معماری ایران – خانه هنرمندان