استان ها-آذربایجان شرقی-تبریز-مسجد ثقه الاسلام-1387