نام و نام خانوادگی: بهروز مرباغی
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

بهروز مرباغی

 • ·      متولد : اسکو , ۱۳۳۲
 • ·      کارشناشس ارشد معماری دانشگاه شهید بهشتی , ۱۳۷۴
 • ·      عضو موسس و هیئت مدیره موسسه مطالعاتی جهان‌باغ ایرانیان
 • ·      عضو موسس و هیئت مدیره موسسه مطالعات منظر پایدار
 • ·      عضو انجمن مفاخر معماری ایران

مشاغل گذشته :

 • ·      همکار پاره‌وقت دانشکده ایرانشناسی دانشگاه سنت‌پیترزبورگ, ۱۳۷۹-۱۳۸۳
 • ·      دبیر صفحه تخصصی و هفتگی معماری در روزنامه اعتماد ملی , ۱۳۸۸ – ۱۳۸۵
 • ·      مدیر پروژه و طراح موزه معماری‌و شهرسازی بوشهر, سال ۱۳۸۶
 • ·      طراح و سرپرست دستگاه نظارت تکمیل طرح و نظارت مهمانسرای‌عالی معین مشهد, ۱۳۸۷‌
 • ·      مدیر پروژه و طراح مجتمع یادمان شعر و حماسه, ارگ بم کرمان , ۱۳۸۷
 • ·      برگزاری ” نشست تخصصی بافت تاریخی بوشهر ” , ۱۳۸۷
 • ·      مدیریت ” پایگاه میراث فرهنگی سیراف ” , ۱۴ماه , ۱۳۸۹ – ۱۳۸۸
 • ·      مدیر پروژه و سرپرست دستگاه نظارت طرح مرمت و احیا عمارت حاج‌رئیس بوشهر, ۱۳۸۸
 • ·      مدیر طرح ساماندهی‌و طراحی شهری محله شنبدی بوشهر , ۱۳۸۹
 • ·      همکار طراحی ساماندهی میدانگاه و کوچه سینا شهمیرزاد, ۱۳۸۹
 • ·      طراح باغ‌بازار , مسابقه , سازمان نوسازی و بهسازی , سبزوار , ۱۳۹۰
 • ·      مدیر طرحِ ساماندهی محدوده امام‌زاده یحیی , سمنان , ۱۳۹۰
 • ·      مدیر طرح پارک ترافیکِ کودکان اوز , اردیبهشت مهرازان , ۱۳۹۰
 • ·      طراح مجتمع دینی فرهنگی امام‌زاده قاسم , بوشهر , اردیبهشتِ مهرازان , ۱۳۹۰
 • ·      مدیر طرح مطالعات محتوایی موزه‌های بوشهر , اردیبهشت مهرازان  , ۱۳۹۰
 • ·      طراح و سرپرست نظارت مرمت و ساماندهی عمارت جعفری سمنان , سازمان نوسازی و بهسازی شهر سمنان , ۱۳۹۱
 • ·      طراح و سرپرست تیم طراحی معماری دریاشهر پارس منطقه ویژه پارس , مهندسان مشاور فرنهاد , ۱۳۹۲
 • ·      دبیر اجرایی نخستین جشنواره منظر , ۱۳۹۱
 • ·      تالیف کتاب ” بن‌‌مایه‌های نوین در معماری بوشهر ” , انتشارات پیام , ۱۳۹۲
 • ·      طراح و مدیر پروژه مرکز بزرگ اسلامی کاکی , تعاونی کشت و صنعت کوثر, ۱۳۹۲

فعایت های حرفه ایجاری:

 • ·      مدیر عاملِ ” شرکت مهندسی اردیبشهتِ مهرازان “
 • ·      مدرس دانشگاه آزاداسلامی واحد قزوین , دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر
 • ·      سردبیری ” فصلنامه جستارهای شهرسازی ” , شماره ۳۰ تا ۴۰
 • ·      تالیف :
 • ·      تالیف مشترک سه عنوان کتاب معماری با مهندس محمدرضا جودت و همکاران
 • ·      انتشار ” قلب تاریخی سمنان ” ۷۲ شماره , تیر ماه ۱۳۹۳ تا کنون
 • ·      انتشار ” سیرافنامه ” در سیراف , ۴۲ شماره

انتشار مقاله‌های تخصصی معماری و شهرسازی در نشریات تخصصی معماری