نام و نام خانوادگی: بهروز پاکدامن
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است
 • متولد ۱۳۲۸ تهران
 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۵۴
 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه رایس، هوستون تگزاس، آمریکا ۱۳۵۶
 • مدیر عامل مهندسین مشاور مهرازان از ۱۳۶۷
 • رتبه اول مسابقه طرح خانه های جوانان برای مناطق مختلف ایران ۱۳۵۶
 • رتبه دوم مسابقه طرح خانه های ارزان قیمت شهرک واوان ۱۳۶۴
 • تقدیرنامه برای طراحی مجموعه تاریخی-فرهنگی برج طغرل شهرری ۱۳۷۶
 • تقدیرنامه برای طراحی شهرک کارکنان نیشکر اهواز ۱۳۷۸
 • عضو انجمن شهرسازان انتاریو کانادا ۱۳۸۱
 • عضو جامعه مشاوران ایران
 • عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
 • عضو جامعه مهندسان شهرساز
 • عضو کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
 • عضو جامعه معماران ایران

مشاغل و مسئولیتهای گذشته

 • مدرس رشته کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۲-۱۳۷۲
 • استاد مدعو در رشته کارشناسی ارشد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تورنتو، کانادا ۱۳۸۲
 • عضو هیئت داوران مسابقه مسکن حداقل تهران ۱۳۷۳ / مسابقه ساختمانهای شهرداری مشهد ۱۳۸۴

آثار تالیفی و سایر فعالیتها

 • یادنامه وارطان هوانسیان، جامعه مشاوران ایران ۱۳۶۲
 • سه معمار ایرانی (وارطان هوانسیان، پل آبکار، گابریل گورکیان)، کتاب تهران، انتشارات روشنگران ۱۳۷۱
 • نکاتی درباره طراحی شهرهای جدید جهان، آبادی ۱۳۷۲
 • شیوه ها و گرایش معماری در تهران، کتاب تهران، انتشارات روشنگران ۱۳۷۶-۱۳۷۵
 • پیدایش فرم در معماری ایرانی، فصلنامه معماری و فرهنگ  ۱۳۷۸
 • سخنرانی با موضوع گرایش های جدید در معماری معاصر ایران- دبی ۱۳۷۸
 • مسابقه بین المللی طراحی کلوب گلف در دبی ۱۳۷۸
 • باغ قدمگاه، کتاب باغ های ایرانی، انتشارات موزه هنرهای معاصر ۱۳۸۳
 • معرفی پروژه های اخیر در دانشگاه آمریکایی دبی و انجمن حرفه ای معماران، ژوهانسبورگ افریقای جنوبی ۱۳۸۳
 • نمایشگاه فردی آثار معماری و شهرسازی، خانه هنرمندان ایران ۱۳۸۴