نام و نام خانوادگی: بهروز حبیبی
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۷ تیر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

متولد ۱۳۱۴ تهران

 

سوابق تحصیلی:

اخذ مدرک دکترای معماری از دانشگاه ونیز ایتالیا

عناوین و سمت ها:

عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران

مشاغل و مسئولیت ها

 • استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران ۱۳۵۴-۱۳۴۱
 • مدیر گروه شهرسازی و معاون آموزشی دانشکده معماری و شهرسازی ۱۳۵۴-۱۳۵۰
 • رئیس هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ۱۳۶۰-۱۳۵۸
 • عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسان مشاور زاب ۱۳۶۰

فعالیت ها:

 • طرح مجموعه اداری شرکت تولیدی تریپلکس، میلان ۱۳۴۰
 • بیمارستان، شارجه ۱۳۴۲
 • دانشکده اقتصاد و ادبیات دانشگاه ملی ایران ۱۳۴۴
 • آفی تئاتر ابوریحان بیرونی دانشگاه ملی ایران ۱۳۴۴
 • دانشکده علوم دانشگاه ملی ایران ۱۳۴۵
 • خوابگاه دانشگاه دختران ونک ۱۳۴۶
 • طرح جامع کاشان ۱۳۵۳
 • طرح جامع و تفصیلی کنگاور ۱۳۵۵
 • طرح های جامع و مطالعات معماری دامغان، طبس، بسطام، گناباد، بیدخت، کاشمر، شرکت پلی اوربانیک ۱۳۵۵
 • طرح بازسازی طبس ۱۳۵۹
 • طرح جامع تفت ۱۳۵۹
 • طرح جامع و تفصیلی شیروان و سنقر ۱۳۶۱
 • طرح های هادی ایرانشهر، زاهدان، چابهار ۱۳۶۱
 • طرح مجتمع خدماتی هیات سه نفره، چابهار ۱۳۶۱
 • مجتمع های مسکونی، اداری و خدماتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، چابهار ۱۳۶۳
 • ساختمان وزارت بازرگانی تهران ۱۳۶۴
 • ترمینال چابهار، ۱۳۶۴
 • هتل چابهار و ایرانشهر ۱۳۶۴
 • طرح جامع و تصیلی و طرح تاسیسات و ساختمان های شهرک فجر ۱۳۶۷-۱۳۶۴
 • طرح مجتمع اداری، رفاهی خدماتی رفاهی جزیره سیری ۱۳۶۷
 • آماده سازی اراضی شرکت ملی نفتکش ایران، بوشهر ۱۳۶۷
 • مجتمع ورزشی، فرهنگی تعاونی پوشاک قهرود ۱۳۶۸
 • دانشکده انفورماتیک و دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۶۸
 • خوابگاه های دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۶۹
 • طرح جامع دانشگاه شهید بهشتی، بابیلون ۱۳۶۹
 • دانشکده علوم دریایی شرکت ملی نفتکش ایران، محمود آباد ۱۳۶۹
 • طرح اصلاحی و ترمیم مصلی انزلی ۱۳۷۰
 • مجتمع اداری، رفاهی شرکت ملی نفتکش ایران، خارک ۱۳۷۱، بندر ماهشهر ۱۳۷۸
 • مجتمع فرهنگی، ورزشی همت تجریش ۱۳۷۲
 • ساختمان های ورزشی و تجاری مجتمع مسکونی قیطریه ۱۳۷۳
 • طرح ساختمان ادارات مرکزی شرکت ملی نفتکش ایران ۱۳۷۴-۱۳۷۳
 • مجتمع مسکونی و اداری شرکت ملی نفتکش ایران، بوشهر ۱۳۶۶، جزیره لاوان ۱۳۶۶، بندرعباس ۱۳۷۴،چابهار ۱۳۷۵
 • منازل مسکونی ییلاقی در شورکاب ۱۳۷۶
 • طرح امکان سنجی حذف حصار املاک شهری، شهرداری تهران ۱۳۷۷
 • طرح و اجرای کارخانه سپهر کابل، نظرآباد کرج ۱۳۷۹
 • طرح کارخانه های سیم و کابل خاورشهر ۱۳۸۱
 • طرح کارخانه تولید سیم و کابل آذرخش رضوان شهر ۱۳۸۲
 • مجتمع خوابگاه دانشجویان دانشگاه آزاد آمل ۱۳۸۳
 • کارخانه بسته بندی دارو، اهواز ۱۳۸۳
 • طرح جامع توسعه کارخانه سیمان آبیک ۱۳۸۳
 • طرح سالن اجتماعات شرکت پتروشیمی ایران، شیراز ۱۳۸۳

آثار تالیفی:

ترجمه کتاب هنر ایران – اثر آندره گدار، دانشگاه ملی ایران ۱۳۴۵