نام و نام خانوادگی: فرخ نیرومند
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

کارشناس ارشد معماری

  • فارق التحصیل از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران : ۱۳۵۹
  • مدیریت دفتر طرح و بررسی دهکده ساحلی بندر انزلی : ۵۹-۶۱
  • مدیریت دفتر شهرسازی گلسار رشت و دفتر فنی بخش عمران بنیاد مستضعفان گیلان : ۶۱-۶۴
  • تشکیل اولین مهندسین مشاور معماری – شهرسازی در شمال ایران بنام شمال و فعالیت در آن بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل ۶۴-۷۴
  • تشکیل مهندسین مشاور بزرگ امید و فعالیت در آن به عنوان مدیر عامل ۷۴- تاکنون