نام و نام خانوادگی: عباس فرخ زنوزی
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است
عباس فرخ زنوزی