نام و نام خانوادگی: فرخ باور
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

متولد ۱۳۲۱ گچساران

سوابق تحصیلی

 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه فلورانس ۱۳۵۰
 • همکاری با مهندسین مشاور معماری و شهرسازی ایران از ۱۳۷۵

مشاغل و مسئولیتهای گذشته

 • دفتر معماری شخصی در ایتالیا ۱۳۷۴-۱۳۶۱
 • عضو جامعه معماران سیه نا – ایتالیا ۱۳۷۶-۱۳۶۶

فعالیتهای حرفه ای

 • طراحی معماری در شرکت هوخ تیف، فرانکفورت آلمان ۱۳۴۹-۱۳۴۸/ دفتر مهندسین ابروتسینی، ماتزونی، ایتالیا۱۳۵۶-۱۳۵۰/ تعاونی معماران و مهندسین جوانی باچاردی و همکاران، لیبی۱۳۵۸-۱۳۵۶
 • طراحی ویلا، پارک و باغسازی، مجتمع های مسکونی ایتالیا ۱۳۶۳-۱۳۵۴
 • مرمت و بازسازی کاخ بوربن ها ۱۳۶۴
 • طرح یادبود انقلاب مردمی بورکینافاسو ۱۳۶۵
 • طرح کارخانه های تولیدی ایتالیا ۱۳۶۸-۱۳۶۵
 • شهرسازی و نوسازی مناطق فرسوده شهری در پیان کاستانیانو ۱۳۷۲-۱۳۶۶
 • مرمت و اجرای طرح های نوسازی مسکونی ۱۳۷۴-۱۳۷۲
 • طراحی شهری و نوسازی بافت شهری مشاور ابردشت، ساری ۱۳۷۸-۱۳۷۶
 • طراحی مجتمع مسکونی اداری تجاری کارخانه پنبه، مشاور ابردشت، ساری ۱۳۷۸
 • طراحی مجدد ساختمان برنامه و بودجه استان قزوین، مشاور آمایش محیط ۱۳۷۹
 • همکاری در پروژه موزه بزرگ خراسان، مشاور ابردشت۱۳۸۲-۱۳۸۰
 • طرح سازمان تامین اجتماعی بندر عباس، مشاور شارمند
 • طرح محوطه دریاچه کیو، خرم اباد، مشاور بعد تکنیک ۱۳۸۲
 • مدول سازی برای خانه های یک و دو طبقه آجری برای بم ۱۳۸۲
 • طرح مجتمع آب درمانی کوه گنو، مشاور سینام ۱۳۸۳
 • کلینیک زیبایی تهران ۱۳۸۳
 • همکاری در طرح سفارت ایران در بیروت، مشاور ابردشت ۱۳۸۴
 • طرح موزه صنعت نفت مسجد سلیمان ۱۳۸۴

سایر فعالیتها

 • نمایشگاه فردی آبرنگ در شهرهای مختلف ایتالیا ۱۳۷۳-۱۳۵۳
 • نمایشگاه فردی آبرنگ در ایران ۱۳۸۴