نام و نام خانوادگی: شهریار یقینی
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

متولد ششم آذر ۱۳۴۰
ورود به دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران مهر ۱۳۵۸
فارغ‌التحصیل در اسفند سال ۱۳۶۷ با مدرک کارشناس ارشد معماری

سوابق کاری:

 • کارشناس دفتر بهسازی و نوسازی بافت کهن شهری وزارت مسکن و شهرسازی : ۷۱-۱۳۶۸
  عضو هیئت مؤسس، رئیس و عضو هیئت مدیره مهندسان مشاور ایوان هشت بهشت : ۷۴- ۱۳۷۱
 • کارشناس طراحی شرکت توسعه خانه‌سازی ایران :۱۳۷۴
 • عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسان مشاور ارگ بم کرمان : ۱۳۷۴ تاکنون
 • عضو شورای فن‌آوری‌های نوین ساختمانی قطب علمی پردیس هنرهای زیبا- دانشگاه تهران
 • عضو انجمن مفاخر معماری ایران
 • عضو شورای راهبری سومین کنفرانس بین‌المللی معماری و سازه و سومین کنفرانس ملی سازه‌های فضاکار
 • عضو شورای راهبردی و توسعه فن‌آوری‌های نوین ساختمانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
 • عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
 • عضو جامعه مهندسان مشاور ایران
 • عضو کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
 • عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
 • مشاور عالی کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
 • ارایه مقالات متعدد علمی و تخصصی در زمینه معماری و فن‌آوری‌های نوین ساختمانی در مطبوعات و همایش‌های داخلی و خارجی

تدریس دروس معماری:

 • مدرس معماری دانشکده معماری شریعتی
 • مدرس دروس تکنولوژی ساختمان در دوره‌های آموزش عالی تداوم دانشگاه تهران ۱۳۸۸ تاکنون
 • مدرس مدعو دروس معماری و روش‌های تولید صنعتی ساختمان و تکنولوژی در دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ۸۳- ۱۳۷۳
 • مدرس مدعو دروس تکنولوژی ساختمان و معماری در دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران ۷۴- ۱۳۷۲
 • مدرس دروس معماری در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۶۹
 • مدرس دوره‌های عالی تخصصی معماری فن‌آوریهای نوین ساختمانی در پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران ۸۹-۱۳۸۸