نام و نام خانوادگی: حسین ناصری
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱۷ تیر ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

متولد ۱۳۲۷ کرمان

سوابق تحصیلی:

اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۵۴

عناوین و سمت ها:

 • دریافت لوح تقدیر از دومین جشنواره مهندسی ساختمان ۱۳۷۸
 • دریافت نشان استاد پیرنیا ۱۳۷۹
 • برگزیده هیات داوران جایزه بزرگ معمار ۱۳۸۱
 • برگزیده هیات داوران جایزه بزرگ معمار ۱۳۸۳
 • عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 • عضو کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
 • عضو جامعه مهندسان معمار ایران
 • عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران

مشاغل و مسئولیت ها:

 • فعالیت در دفتر خصوصی از ۱۳۶۹
 • کارشناس دفتر فنی راه آهن ۱۳۴۹
 • همکاری با دفتر فنی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۵۰
 • همکاری با دفتر مهندس شیخ زین الدین ۱۳۵۵-۱۳۵۰
 • همکاری با مهندسان مشاور کلانتری، دارایی و همکاران ۱۳۵۹-۱۳۵۵
 • سهامدار و عضو هیات مدیره مهندسان مشاور باوند ۱۳۶۹-۱۳۵۵

فعالیت ها:

 • سرپرستی ۱۱ طرح توسعه شهری استان کرمان
 • همکاری در تهیه فیلم تلویزیونی خانه من
 • طرح و اجرای مجتمع های مسکونی و اداری