نام و نام خانوادگی: مهدی فروغمند اعرابی
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۸ خرداد ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

الف: اطلاعات پرسنلی

 تحصیلات : فوق لیسانس (کارشناسی ارشد)

 رشته : معماری

 دانشکده : هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 تاریخ فارغ التحصیلی: آبان ماه سال

۱۳۵۵ شروع به کار: از سال ۱۳۵۰

سابقه تدریس: ۲ سال در دانشکده فنی مهندسی واحد کرج دانشگاه آزاد

و ۱۳ سال در دانشکده هنر و معماری تهران مرکز طراحی معماری و طراحی فنی و چند درس تئوری

سابقه پژوهش و تحقیق:

در دوران دانشجویی منتهی به پروژه دیپلم با درجه ممتاز مصاحبه، در روزنامه آیندگان به شماره ۳۰۵۰ مورخ ۲۹ بهمن ۲۵۳۶ بررسی و تحقیق درباره مصالح بومی در مناطقی که مسئولیت پروژه های اجرایی را عهده دار بودم. ارائه مقالات مختلف

ج – سابقه کارهای عملی (کاربردی)

از سال ۱۳۵۰ تاکنون (اول سال ۱۳۸۱) در زمینه مطالعات اولیه – بررسی مسائل خاصی معماری – ارائه طرح – نظارت بر اجراء و کارهای اجرایی – با سمتهای مدیر پروژه – مدیر طرح پروژه – طراح – سرپرست نظارت – ناظر – کمک طراح – نقشه کشی که شرح آنها در بخش سوم آمده است.

بخش دوم – سوابق نظری

  • سابقه تدریس و آموزش

سابقه تدریس رسمی اینجانب در دانشکده هنر و معماری تهران مرکز از سال ۱۳۸۱ تا کنون

دانشکده فنی کرج سالهای ۷۲ و ۷۳ و ۷۴

اعم در سالهای ارائه شده طراحی معماری و طراحی فنی بوده است، استاد راهنمای بالغ بر سی فقره پایان نامه با عناوین مختلف در مقطع کارشناسی، استاد مشاور و داور بالغ بر ۱۰ پایان نامه ارشد.

کارهای پژوهشی

علاوه بر ارائه و اجراء کارهای حرفه ای در تمام مدت و در ارتباط با هر پروژه مطالعاتی در زمینه سوابق تاریخی

شهرهائیکه پروژه در آنها انجام میشود در خصوصی مصالح بوم آورد و تاریخ معماری شهر مطالعاتی انجام که برای

نمونه چند صفحه از مطالعات یکی از پروژه ها (فیروزکوه) تقدیم میشود.

 

شرکت در سمینار ها

در اکثر سمینار هایی که سازمان میراث فرهنگی تشکیل داده و میدهند از اینجانب نیز دعوت به عمل آورده اند در برخی از آنها نیز مقاله ارائه شده است که عبارتند از:

– اولین کنگره معماری و شهرسازی ایران

– دومین کنگره معماری و شهرسازی ایران

– کنگره معماری مساجد گذشته – حال – آینده

– مقاله کنگره معماری مساجد – گذشته – حال – آینده

– شرکت در اولین همایش معماری صنعتی و ارائه مقاله و سخنرانی، این مقاله بعنوان مقاله برگزیده انتخاب شد

– ارائه مقالات در روزنامه همشهری- ارائه مقاله در تشریه جامعه مهندسان مشاور

– ارائه مقاله در نشریه کانون مهندسان معماری دانشگاه تهران

– مقاله روزنامه همشهری به پیوست تقدیم میشود.

– شرکت در همایشی حکمت و فلسفه هنر ( به مدت شش ماه)

– همکاری با بنیاد آفرینشهای هنری – در خصوص هنر معماری و شهرسازی – تهران

– شرکت در گردهمائی ناظرین بانک کشاورزی در دو مرحله (بعنوان مدرسی)

کارهای عملی

در سال ۱۳۷۰ مهندسین مشاور کنگره هنر ایران تاسیی که از آن زمان تاکنون بسمت مدیرعامل مشعول کار بودهام، پس از سال ۱۳۸۲ فعالیت این شرکت متوقف و شرکتی با نام کنگره هنر معماران پارسی تاسیس گردیده که کارهای زیادی انجام شده است.

پروژه هالی که توسط این مشاور ها طراحی، نظارت و اجراء شده است عبارتند از:

– تعدادی ساختمان مجتمع های فرهنگی و هنری

– تعدادی ساختمان مدیریت و شعب بانک کشاورزی و سپه

– تعدادی برج و ساختمانهای مسکونی

– تعدادی هتل و مراکز تفریحی

– سالنهای ورزشی – مجتمع های مسکونی

– طراحی داخلی مسکونی۔ تجاری اداری

– اماکن مذهبی، مسجد – حسینیه

– طراحی و نظارت معماری دو نیروگاه بزرگ برق آبی

و مهمترین آنها مطالعات و بررسیهای متنوعی را میطلبید، معماری تیروگاه سد کرخه بود. که نهایتا” مجموع مطالعات در اولیت همایش معماری صنعتی ارائه شد در چند مسابقه معماری نیز شرکت کرده ایم که در مسابقه معماری یادمان شیخ اشراقی جزو ده طرح برگزیده شدیم.