نام و نام خانوادگی: مهدی مشعوف
متولد: ثبت نشده است
تاریخ بروزرسانی رزومه: ۱ شهریور ۱۴۰۲
بایگانی مقالات عضو: درج نشده است

متولد ۱۳۶۰ رشت

سوابق تحصیلی

  • مدرک کارشناسی معماری دانشگاه آزاد واحد آستانه اشرفیه
  • مدرک کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
  • پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

مشاغل و فعالیت ها:

  • موسس و عضو دفتر مهندسی « طراحان ارنواز وارنا»
  • صاحب امتیاز و مدیرمسئول کانون تبلیغات و آگهی «طراحان ارنواز وارنا»
  • طراحی پیاده راه اعلم الهدی شهر رشت در همکاری با مهندسی مشاور طرح و برنامه پارس
  • طراحی و اجرای پروژه های مسکونی و طراحی شهری
  • همکاری با استانداری گیلان در پروژه معرفی فرصت های سرمایه گذاری گیلان
  • همکاری با شهرداری رشت در برخی از پروژه های شهری
  • مدرس دانشگاه