لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

پیش درآمدی بر هم اندیشی “مبانی مصالح هوشمند”

سی و پنجمین گفتمان هنر و معماری در سال های اخیر با ورود فناوری نوین در عرصه مصالح ساختمانی، خواسته معماران و مهندسان سازه در زمینه ارتقای کیفی عملکرد ساختمان ها تحقق یافته است. پیشرفت مصالح نوین، باعث اصلاح زیربنائی طراحی و ساخت و ساز گردیده و در این میان مصالح هوشمند توجه محققان را بیش از پیش به خود…