لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

هفته فرهنگ و هنر اصفهان برگزار می شود.

هفته فرهنگ و هنر اصفهان از سوی انجمن مفاخر معماری ایران اول آذرماه سال 88 برگزار می شود. سید علیرضا قهاری، رئیس انجمن مفاخر معماری ایران به باشگاه خبرنگاران گفت: این هفته از سوی انجمن مفاخر معماری ایران در راستای نامگذاری سال 88 با نام استان اصفهان برگزار می شود. وی افزود: در هفته فرهنگ و هنر اصفهان پتانسیل ها…

لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

هم اندیشی موانع رشد صنعت ساختمان در ایران

علیرضا قهاری در نشت «هم اندیشی موانع رشد صنعت ساختمان در ایران» که در محل مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران تشکیل شد، افزود: ترکیه پس از زلزله قوی چند سال پیش که در این کشور رخ داد، توانست سهم ساخت و ساز به شیوه صنعتی را تا حدود 60 درصد ارتقا دهد، در حالیکه با وقوع زلزله…