لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

هفته فرهنگ و هنر اصفهان از سوی انجمن مفاخر معماری ایران اول آذرماه سال ۸۸ برگزار می شود.

سید علیرضا قهاری، رئیس انجمن مفاخر معماری ایران به باشگاه خبرنگاران گفت: این هفته از سوی انجمن مفاخر معماری ایران در راستای نامگذاری سال ۸۸ با نام استان اصفهان برگزار می شود.

وی افزود: در هفته فرهنگ و هنر اصفهان پتانسیل ها و امکانات این استان برای پذیرش نقش ملی و فراملی و تعیین جایگاه نشر اصفهان به عنوان پایتحت فرهنگی ایران بررسی می شود.

انجمن مفاخر معماری ایران به ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است تا اصفهان را به عنوان پایتخت فرهنگی ایران انتخاب کنند و در حال حاضر این موضوع از سوی دولت بررسی می شود.

رئیس انجمن مفاخر معماری ایران تاکید کرد: در هفته فرهنگ و هنر اصفهان منظر فرهنگی تاریخی و طبیعی این نشر منظومه زیستی وشهرسازی اصفهان در گذشته حال و آینده مرمت بناها و محوطه های تاریخی پارک باعنا و سنعت اصفهان پرداخته می شود و در زمینه فرهنگ نیز ادبیات موسیقی هنرهای نمایشی مکتب اصفهان در نگارگری بررسی می شود.

وی درباره برنامه های این هفته اظهار داشت: این هفته که از اول تا ششم آذر سال ۸۸ در اصفهان برگزار می شود از کتاب های جدید مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر رونمایی می شود و نمایشگاه هایی با عنوان عکس و نقاشی معماری و شهرسازی برپا می شود.

هفته فرهنگ و هنر اصفهان با همکاری سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان، شورای شهر اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان و شهرداری اصفهان برپا می شود.

منبع: سایت باشگاه خبرنگاران-بهمن ۱۳۸۷
تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی