عمان؛ تلفیق معماری شرق و غرب جهان اسلام

شهاب الدین ارفعی * دو‎ ‎دهه‎ ‎پیش،‎ ‎شاید‎ ‎هم‎ ‎دورتر،‎ ‎زمانی‎ ‎که‎ ‎مسجد «جامع‎ ‎سلطان‎ ‎قابوس ‎الاکبر» ‎شروع‎ ‎به‎ ‎طراحی‎ ‎و‎ ‎ساخت شد،‎ ‎توفیق‎ ‎حضور‎ ‎در‎ ‎پروژه‎ ‎و‎ ‎پیگیری‎ ‎ارائه‎ ‎گزینه‌های‎ ‎مختلف‎ ‎برای‎ ‎محراب‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎ادامه‎ ‎آن،‎ ‎اجرای‎ ‎آن‎ ‎برایمان پدید‎ ‎آمد. ‎محرابی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎دنیای‎ ‎خود‎ ‎بی‌سابقه‎ ‎بود‎. ‎شکوه‎ ‎و‎ ‎عظمت‎ ‎و‎ ‎تناسب‎ ‎از‎ ‎یکسو‎ ‎و‎ ‎بهره‌گیری‎ ‎از‎ ‎پلاستیک…

لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

پیش درآمدی بر هم اندیشی “معماری مساجد”

پنجاه و دومین گفتمان هنر و معماری رابطه بین هنر و دین در اسلام، بیش از همه در معماری مساجد تجلی یافته است که به نحوی تفکیک ناپذیر به صورت و روح قرآن وابسته بوده و از آن سرچشمه می گیرد. اگرچه بنا به نبوغ اقوام و ملل مختلف اسلامی و اقلیم های متفاوت، سبک های متعددی در معماری مساجد…

لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

پیش درآمدی بر هم اندیشی “زبان منظر”

چهل و پنجمین گفتمان هنر و معماری زبان و ادبیات منظر با دستور زبان و استعاره های خود، از پیدائی آفرینش، پیرامون ما وجود داشته است، ولی ما با قادر نبودن به خواندن و صحبت کردن به این زبان، خود را همواره به مخاطره انداخته ایم. برای درک معانی منظر (زیستگاه)، باید جهان را به گونه ای دیگر بنگریم تا…