لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

هجدهمین گفتمان هنر و معماری “آب، آوای زندگی”

هجدهمین گفتمان هنر و معماری آب، فراوان ترین ماده مرکب بر روی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات (به شکلی که امروز می شناسیم) بیش از 70% سطح کره را پوشانده است. معهذا تنها دو درصد از این آب، شیرین و قابل شرب است. و از این دو درصد هم بیش از 90 درصد آن به صورت منجمد در…

لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

زاینده رود، حیات سرزمین

دوازدهمین گفتمان هنر و معماری مهمترین رودخانه مرکز فلات ایران که از جبهه شمال شرقی زردکوه در بختیاری سرچشمه می گیرد و با طول بیش از 400 کیلومتر، از غرب به شرق تا باتلاق گاوخونی (در آستانه ورودی کویر) ادامه دارد. این رودخانه از آنجا که از سرچشمه تا مصب، از خصلت خودزائی برخورداراست، به زاینده رود (زنده رود) معروف…

لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

نقد گفتمان هنر و معماری-۱۱

اردشیر سیروس - عضو هیئت امناء انجمن مفاخر معماری ایران و مدرس دانشگاه ویژگی بسیار برجسته و چشمگیر فرهنگ و معماری عصر ما سرعت زیاد و شتاب زده تحولات و تغییرات تکنولوژیکی است که بجا گذاشته شده. عظمت و سرعت صنایع دوران تکنولوژی نوین که یک قرن و نیم گذشته در تاریخ ما ظهور کرده و آنرا تجربه می کنیم…