لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

پیش درآمدی بر هم اندیشی “میراث مشترک فرهنگی”

رابطه و پیشینه تاریخی میان ایران و هند و زمینه های مشترک فرهنگی بین دو کشور به ویژه به واسطه وجود حکمرانان و سلاطین مروج فرهنگ و هنر، در طول تاریخ، تاثیراتی بنیادی بر جای گذاشته است. قدرت های سیاسی و حکومت های محلی هند که با علاقمندی بسیار پذیرای هنر و هنرمندان ایرانی بوده اند و نیز مهاجرت های…

لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

چهاردهمین گفتمان هنر و معماری “توسعه پایدار و صنعت ساختمان”

چهاردهمین گفتمان هنر و معماری یکی از فعالیت های تاثیرگذار در تغییرات و آلودگی های محیطی، فعالیت های ساخت و ساز ساختمان است. زیرا این صنعت، بیش از 40% از منابع طبیعی و انرژی تولیدی را مصرف می کند. بر این اساس کشورهای جهان در تلاش هستند تا میزان مصرف منابع طبیعی و انرژی را در این صنعت تحت کنترل…