لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

بیانیه انجمن مفاخر معماری ایران به مناسبت روز جهانی معماری و اسکان بشر

انجمن مفاخر معماری ایران در آستانه روز جهانی معماری و روز جهانی اسکان بشر - دهم مهر ماه - اول اکتبر - بیانیه ای را صادر کرد . به گزارش ایسنا در این بیانیه آمده است به منظور اجرای توصیه های کمیسیون اسکان بشر مجمع عمومی سازمان ملل در نشست 17 دسامبر 1985 با تصویب قطعنامه ای اولین دوشنبه ماه…

لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

هم اندیشی “تدابیر و برنامه های مسکن سازی و احیای بافت فرسوده”

ما در مورد بافتهای فرسوده امروز 2 بخش داریم اول : معرفی پروژه خانم مهندس زیبایی و دوم بحث اساسی و زیر بنایی برای مفاهیم و اصول رسیدگی یا احیای بافتهای فرسوده. مستحضر هستید که بافتهای فرسوده علیرغم اینکه سالها و قرنها ساخته می شوند و هر ساخته ای تبدیل به فرسودگی می شود ولی در سالهای اخیر است که…

لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

ساختمان و مسکن، اساس محور اقتصادی در توسعه‌ی پایدار

انجمن مفاخر معماری ایران نشست مطبوعاتی ماهانه ی خود را در روز دو شنبه 4 شهریور در خانه ی هنرمندان با «موضوع ساختمان و مسکن، اساس محور اقتصادی در توسعه ی پایدار » برگزار کرد . این نشست با مقدمه ی علیرضا قهاری، رییس هیات مدیره ی انجمن معماری ایران بیان داشت ، آغاز شد : « با توجه به…