لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

توسعه پایدار کالبدی – فضایی روستایی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نظر دارد اولین همایش ملی «توسعه پایدار کالبدی - فضایی روستایی» را با همکاری استانداری اردبیل، در دوم و سوم تیرماه سال 1393 برگزار نماید. اهداف این همایش عبارتند از : کمک به تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه کشور، شناخت علمی و عملی اصلاح کالبدی - فضایی روستاها، شناسایی رویکردهای یکپارچه در زمینه برنامه ریزی…