لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نظر دارد اولین همایش ملی «توسعه پایدار کالبدی – فضایی روستایی» را با همکاری استانداری اردبیل، در دوم و سوم تیرماه سال ۱۳۹۳ برگزار نماید.
اهداف این همایش عبارتند از : کمک به تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه کشور، شناخت علمی و عملی اصلاح کالبدی – فضایی روستاها، شناسایی رویکردهای یکپارچه در زمینه برنامه ریزی توسعه پایدار مکانی – فضایی روستاها، کمک به تسهیل جریان تهیه و اجرای طرح های توسعه و عمران روستایی و کمک به شناسایی و تعدیل محدودیت های مدیریت روستایی در کشور.
فراخوان اولین همایش ملی «توسعه پایدار کالبدی - فضایی روستایی»

همایش مذکور در قالب ۳ محور اصلی «مسکن و بهسازی روستایی»، «ابعاد مکانی – فضایی توسعه پایدار»  و «حکمروایی محلی » و ۱۴ محور فرعی تعریف شده است.

 بدین وسیله ازکلیه صاحبنظران، اساتید، دانشجویان و سایر علاقمندان دعوت می شود با شرکت در همایش و ارائه مقالات ما را در برگزاری هر چه بهتر این همایش یاری رسانند.