لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

سرمایه‌گذاران خارجی ما را رصد می‌کنند

پرهمت که در گفتگویی اختصاصی با شبکه صنوف مسکن ایران (صما) شرکت کرده بود، بی ‌نظمی در اجرای پروژه ‌ها را نقطه انفصال نظام فنی و اجرائی کشور دانست و گفت: بی‌نظمی در اجرا، بسیاری از پروژه‌های ما را با مشکل مواجه کرده است. وقتی دقیق می‌شوید می‌بینید در بیشتر پروژه‌ها، بودجه کافی در نظر گرفته نشده یا محاسبات طوری…