لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکی از اهداف عالیه انجمن کوشش در جهت ارتقاء جایگاه معماری و معماران در سطح جامعه و در سراسر کشور است. به همین منظور از آغاز سال ۱۳۸۴ از طریق سازمان های نظام مهندسی ساختمان در استان‏ها و دریافت اسامی و آدرس معماران برای تشکیل نهادهای تخصصی معماری در هر استان دعوت بعمل آمده است.