لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

انجمن مفاخر معماری ایران به مناسبت روز مهندسی و ضرورت افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور از امسال تا ۱۳۹۷ را به عنوان دهه ارتقای صنعت ساختمان نامگذاری کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی حیات، نامگذاری ۱۰ سال آینده در بیانیه ای که توسط انجمن مفاخر معماری صادر شده و به دلیل اهمیت و ضرورت ساخت و سایز کیفی ساختمان ها در کشور نامیده شده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: تقارن روز مهندسی با سال ابتکار و نوآوری و لزوم حفظ و احیای حریم انسان و خانواده و توسعه تمدن پایدار بازنگری و تفکر و اندیشه های نوین را در زمینه شهرسازی و معماری ایجاب می کند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: در راستای رعایت اصول پایدار و حفاظت از محیط زیست، ضرورت استفاده از بعد سوم ارتقاع در شهرسازی و معماری و در نتیجه به کارگیری فن آوری های نوین در امر ساخت و ساز گریز ناپذیر است تا نیاز کشور به توسعه شهرها و مسکن و خدمات و مراکز کار را که با توجه به چشم انداز ۲۰ ساله کشور و عدالت اجتماعی بایستی در ده سال آینده انجام پذیرد، برآورده سازد.

بنابراین علاوه بر هزینه های تاسیسات زیربنایی راه ها و توسعه انرژی ، سرمایه گذاری در امر برنامه ریزی و تحقق اهداف از پیش تعیین شده هرگز با سیستم سنتی امکان پذیر نبوده و نیاز به سیستم توسعه صنایع ساختمانی و صنعتی شدن ساختمان دارد.

همچنین انجمن مفاخر معماری ایران بر ماندگاری نام ایران به عنوان مرکز فرهنگ و تمدن و خلق آثار نوین تاکید کرده است.

منبع : حیات