لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

انجمن مفاخر با ارایه این پیشنهاد که دهه ۱۳۸۵-۱۳۹۵ باید به عنوان دهه ثبت ابنیه و جاذبه های تاریخی کشور نامگذاری شود، تصریح کرده است: در زمان کوتاه یک سال ثبت صدها هزار اثر تاریخی امکان پذیر نیست.

انجمن مفاخر پیشنهاد می کند که دهه ۱۳۸۵-۱۳۹۵ به عنوان دهه ثبت ابنیه و جاذبه های تاریخی کشور اعلام شود.

انجمن مفاخر معماری ایران ضمن گرامیداشت ۲۸ اردیبهشت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی، اعلام کرد که برنامه ثبت صدها هزار اثر تاریخی و ملی در زمان کوتاه یک ساله عملی نیست.

این انجمن با تاکید بر لزوم تدوین طرح جامع حفاظت از میراث ملی کشور، معتقد است که برنامه ثبت هزار اثر تاریخی و ملی همان گونه که متصدیان امر نیز اعلام داشته اند در زمان کوتاه یک سال عملی نیست و در جایی که امروز پس از گذشت ده ها سال تنها ۱۶ هزار اثر تاریخی به ثبت رسیده است، نیاز به زمان بیشتری برای تحقیق این برنامه دارد.

«رضا بهبهانی» رییس شورای هماهنگی و عضو هیات امنا در این باره می گوید: «با توجه به اینکه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، سال ۱۳۸۵ را به عنوان سال ابنیه و جاذبه های تاریخی کشور اعلام کرده است، اقدامات و توجه ویژه برای تسریع تربیت آثار تاریخی باید خیلی پیش از این انجام می گرفت تا بتواند از انهدام، تخریب و به یغما رفتن هزاران اثر تاریخی و ملی کشور در زمان خود جلوگیری کند.»

بهبهانی معتقد است که در طول یک صد سال اخیر، موضوعی که همواره موجب نگرانی فرهیختگان و آگاهان به ارزش های تاریخ ایران زمین را فراهم کرده، جدایی و شناخت نادرست نسل ها از پیشینه دیرین خود و در نتیجه سودجویی و سودپرستی نااهلان و معترضان به حریم میراث گرانقدر تمدن و فرهنگ ایران بوده است.

وی در همین حال می گوید: «وجود سازمان ملی، مقتدر و کارآمد که دارای اهرم های قانونی و اجرایی لازم باشد و حمایت اقشار جامعه را نیز به همراه داشته باشد، می تواند از دغدغه های موجود بکاهد و مسیر خلاف را بر سودجویان ببندد. در این راه رسانه ها، صدا و سیما، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، مراکز اجرایی و قانونگذاری، شهرداری ها و شوراهای مردمی باید متولیان حفظ میراث را حمایت کنند.»

در همین راستا رییس شورای هماهنگی و عضو هیات امنا ضمن برنامه ریزی و اجرای دقیق برنامه ها، از تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی، فرهنگی و آموزشی در بخش عمومی و خصوصی درخواست کمک و همیاری کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی شهرسازی و معماری-خرداد ۱۳۸۵
تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی