لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

۴ آذرماه – روز گفتمان معماری – انجمن مفاخر معماری ایران به پاس قدردانی از تلاش کم نظیر و روشنگرانه معلم اندیشه، شادروان دکتر محمدامین میرفندرسکی در تحول بنیادین در آموزش معماری و هنرها و نیز ایجاد بستر توسعه فرهنگی و آموزش عالی، روز ۴ آذرماه، را به عنوان روز گفتمان معماری نام گذاری نموده است. محمدامین میرفندرسکی ۱۳۸۸-۱۳۱۰