لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

بیست و یکمین گفتمان هنر و معماری
نقد و بررسی هنر و معماری معاصر در این دوره، هنوز در مرحله آزمون و خطا ست و صاحب نظران این حوزه اندک شمارند. اگرچه آغاز نقد معماری را می توان به سال های پنجاه و به زمانی که تغییرات وسیع در آموزش هنر و معماری در دانشگاه های کشور پدید آمد، مرتبط دانست. معهذا و به دلایل گوناگون (که مهمترین آن تغییر نگرش از ابعاد کیفی به ابعاد کمی فرهنگ در دهه های اخیر است)، دغدغه صاحبان اندیشه معطوف به اثبات چرائی و حفظ موجودیت فضای فرهنگی جامعه گردید و ناگزیر از دست آوردهای ارزشی کاست و از آن فاصله گرفت. اولویت های مادی و پرداختن به مسائل روزمره نه تنها سالکان این طریق، بلکه مخاطبان فرهنگ و هنر را از تقاضای محتوا و ارتقای ماهوی آن باز داشت و هنر و هنرمند را هم به فراموشی سپرد. در این میان نقدی هم اگر چه در محافل تخصصی و گاه رسانه ای مطرح می شد، مخاطب اندک داشت و آن میزان عمق و اهمیت نمی یافت تا بتواند راه و طریقی مناسب برای رهروان هنر عرضه دارد و چه حیف که در این آشفته بازار، گوهری هم اگر پدید آمد، بی خریدار بماند.

در یکصدمین نشست هم اندیشی انجمن مفاخر معماری ایران که با یاد و خاطره استاد دکتر محمدامین میرفندرسکی برگزار می شود، خانم ها دکتر فاطمه کاتب، مهندس انوشه منصوری، مهندس ثریا بیرشک، مهندس خوبچهر کشاورزی و آقایان دکتر داریوش زمانی، دکتر محمدمهدی محمودی، مهندس یزدان هوش ور و شهریار سیروس آغازگر نقدِ گفتمان معماری معاصر و جامعه مخاطب آن خواهند بود که با نمایش فیلمی همراه است.

زمان: چهارشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۰ از ساعت ۱۶ الی ۱۹
مکان: موزه هنر امام علی (ع) – خیابان ولیعصر – چهارراه نیایش – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵
توزیع کتاب راس ساعت ۱۶ انجام می گیرد.