لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

کشور ما بر روی یک گهواره قرار گرفته است . یعنی گهواره ای که کمترین حرکت آن ۲ ریشتر است . بنا بر این ما مدام در حال حرکت هستیم اما گاهی اوقات که این حرکت شدید می شود و تلفات ایجاد می کند ، ما متوجه می شویم که باید در این رابطه اقدامی انجام دهیم.
ما از متخصصین چه توقعی برای ساختن خانه های امن خواهیم داشت ؟ و یا به عبارت دیگر خانه امن به چه خانه ای اطلاق می شود ؟ ما باید زلزله را بپذیریم و بدانیم که کشور ما جزء ۱۰ کشوری است که بالاترین بلایای طبیعی در آن اتفاق می افتد.