لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

لزومی ندارد شما در مقابل حوادث طبیعی تسلیم باشید، توقعی که از متخصصان است این هست که خانه های امن طراحی کنند.